Chesterton a bajtársiasságról

Grundaktiv_chesterton-2

Teljességgel téved, aki azt gondolja, hogy ami közönséges, az már nem is lehet kifinomult, vagyis szövevényes és nehezen meghatározható. […] Nyilvánvalóan mindenféle jó modor ott kezdődik, hogy valamit egyszerűen megosztunk a másikkal. Két embernek osztoznia kell egy esernyőn, de ha nincs esernyőjük, akkor legalább osztozniuk kell az esőn. […] Felismerése ez az emberi egyenlőnségnek, hogy végső soron mindannyiunk kalapját a világmindenség kifeszített kék ernyője óvja. […] Minden igazi barátság tűzzel, étellel, itallal és az eső vagy fagy felfedezésével kezdődik. […] Röviden tehát, az egyszerű megfigyelésben, hogy szép napunk van, a bajtársiasság egész emberi eszméje ott rejtezik. A bajtársiasság pedig ugyancsak a közönséges, ám megrettentő dolgok közül való. […] A legkevésbé sem értheti meg a bajtársiasságot, aki nem fogadja el a hozzá tartozó evés, ivás vagy dohányzás iránti vágyat, azt a fajta harsány materializmust, amelyben sok asszony nem tud egyebet látni, mint puszta falánkságot. […] Még hetvenkedése és ordítozása is alázatos. Lármásságának szívében is van egyfajta szerénység, valami vágy, hogy a külön lélek felolvadjon az igénytelen férfiasság árjában. A hús gyengeségének lármás beismerése ez. […] Nemcsak hogy mindannyian egy csónakban evezünk, de mindnyájan tengeribetegek vagyunk.

Gyermeteg férfiak (rádió)

Hol vannak a férfiak? És hol a férfiak helye a világban? Lehet-e ott férfi valaki, ahol a nők pontosan ugyanazokat  a dolgokat csinálják, mint a férfiak? A nők tényleg férjhez szeretnének menni? A diplomások 57%-a nő, ők hogy találnak majd maguknak partnert? Most vagy soha, itt a gyermekvállalás ideje? Hallgassuk csak!

-g-